กันขโมย CG-105 CG-105

Description

Strobe Light Alarm System

Specification


- ติดตั้งไดดวยตนเอง
- แจงเตือนดวยเสียงและไฟฉุกเฉิน
- ระบบแจงเตือนเมื่อเครื่องถูกงัด
- รองรับอุปกรณตรวจจับไรสายสูงสุด 50 จุด
- ระบบหนวงเวลาเขา-ออก
- ระบบสำรองไฟฟาเมื่อเกิดเหตุการณไฟฟาดับ


1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา ฿5,000

ข้อมูลเฉพาะของสินค้า

กลุ่ม

กันขโมย

แบรนด์

CHUANGO

รุ่น

CG-105

สินค้าของแท้ มีประกัน

100%

มีสินค้าในสต็อก

พร้อมส่งทันที