ปัญหากล้องวงจรปิดแบบนี้แก้ไขอย่างไร...

1.ภาพเป็นคลื่น หรือ สั่นไหว
     โดยปกติแล้วกล้องวงจรปิดที่มีอาการภาพเป็นคลื่น จะเกิดจากตัว Power Supply หรือ Adapter ที่เป็นตัวจ่ายไฟไปเลี้ยงกล้องวงจรปิดมีปัญหา ทำให้ไฟที่ไปเลี้ยงกล้องวงจรปิด ปกติควรจะได้กำลังไฟเต็มที่ลดน้อยลงไป เพราะสาเหตุจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ ภายในตัว Power Supply หรือ Adapter

 

2.  เป็นภาพลางๆ สีดำ
        กรณีนี้ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาทางด้านจุดเชื่อมต่อต่างๆ ของระบบ กล้องวงจรปิดอาจจะเกิดอาการหลวมหรือไม่แน่น เช่น หัวแลนที่เสียบกับบาลัน (ควรตรวจเช็คทั้งสองด้าน คือ ด้านตำแหน่งที่ติดกล้องวงจรปิดและจุดที่วางเครื่องบันทึกภาพ) หัว BNC ที่ต่อกับเครื่องบันทึกภาพ หรือหัว BNC ที่ต่อกับกล้องวงจรปิด

 

 

3. ภาพชัดตอนกลางวันแต่กลางคืนไม่มีภาพ หรือ ภาพเป็นคลื่นและสั่นไหวเฉพาะตอนกลางคืน
      ในกรณีนี้ ถ้าเป็นกล้องอินฟราเรด ปัญหานี้เกิดจาก Power Supply หรือ Adapter เพราะช่วงกลางคืน กล้องวงจรปิดที่มีอินฟราเรดจะใช้กำลังไฟมากกว่าในช่วงกลางวัน เพราะต้องมีกำลังไฟเลี้ยงเพิ่มขึ้น เพื่อจ่ายให้กับหลอดอินฟราเรดทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อ Adapter หรือ Power Supply มีปัญหาทำให้กำลังไฟที่จ่ายไปให้กล้องวงจรปิดที่ควรจะได้ กลับน้อยลงกว่าปกติ จึงทำให้กล้องวงจรปิดเองไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณได้เต็มที่ตามปกติ

      อีกกรณีเป็น กล้องวงจรปิดที่ไม่มีอินฟราเรด สำหรับกรณีนี้ปัญหาอาจจะเกิดจากมีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบ การรับภาพของกล้องวงจรปิดทำงานได้ เพราะกล้องวงจรปิดที่ไม่มีอินฟราเรดแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติระบุว่า สามารถมองเห็นในที่มืดได้ในระดับใดโดยมีหน่วยเป็น Lux ยิ่งค่าน้อยก็สามารถมองในที่มืดได้มากขึ้น

 

 

4. ภาพเบลอ
      เกิดจากโฟกัสเคลื่อน เลนส์ไม่ได้ล็อค หรือไม่แน่น ให้ปรับโฟกัสหน้ากล้องวงจรปิด หาจุดที่ชัดที่สุด แล้วค่อยๆ หมุนน็อตให้แน่น ถ้าเป็นกล้องอินฟราเรดจะต้องถอดฝากระจกด้านหน้า เพื่อทำการปรับโฟกัสของเลนส์ อีกกรณีสำหรับกล้องอินฟราเรด คือกล้องวงจรปิด IR (อินฟราเรด) กลางวันชัด กลางคืนมัวมองไม่เห็น หรือภาพเป็นฝ้า (ปกติกลางคืนจะเป็นภาพขาว-ดำ)
     *กระจกเป็นคราบฝ้าขาว ๆ ให้ถอดเช็ดทำความสะอาดทั้ง 2 ด้าน
*ใช้มือปิดเซ็นเซอร์ไว้แล้วดูว่าหลอดอินฟราเรดทำงานหรือไม่ ถ้าปรกติจะเห็นเป็นไฟสีแดงๆ

 

 

5. ปัญหาภาพดับหรือไม่มีภาพเลย เป็นเฉพาะบางกล้อง ทุกช่วงเวลา
       ปัญหานี้สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ก่อนอื่นควรตรวจสอบจุดต่อเชื่อมต่าง ๆ หัวแลนที่เสียบกับบาลัน ควรตรวจเช็คทั้งสองด้าน
หัว BNC ที่ต่อกับเครื่องบันทึกภาพ หรือหัว BNC ที่ต่อกับกล้องวงจรปิด ว่าหลวมหรือหลุดหรือไม่ และตรวจสอบอุปกรณ์ ที่ใช้ต่อกล้องวงจรปิด โดยการสลับอุปกรณ์กับกล้องวงจรปิดที่เป็นปกติเพื่อหาว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหา

      ตามขั้นตอนดังนี้
ย้ายช่องที่ใช้ต่อกล้องวงจรปิดด้านหลังเครื่องบันทึกภาพ โดยย้ายพร้อมกับ Balun ชุดเดิม ถ้าสลับช่องแล้วภาพติดปัญหาอาจจะเกิดจากเครื่องบันทึกภาพเสียบางช่อง และลองย้ายช่องที่ภาพติดปกติ มาเสียบกับช่องที่ภาพไม่ติดด้วยอีกครั้ง

 เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องบันทึกภาพเป็นสาเหตุของปัญหาหรือเปล่า โดยย้ายพร้อมกับ Balun ทั้งชุด
  สลับสายแลนหลังเครื่องบันทึกภาพ โดยการนำสายแลนของช่องที่มีปัญหาย้ายไปเสียบกับ Balun ตัวอื่นของช่องที่มีภาพปกติว่าภาพติดหรือไม่ ถ้าภาพติดปัญหาอาจจะเกิดจาก Balun หลังเครื่องบันทึก ภาพเสีย
   สลับ Balun ด้านที่ติดกล้องวงจรปิด โดยการนำ Balun ของกล้องวงจรปิดที่ภาพติดปกติ โดยลองเปลี่ยนถอด Balun ของกล้องวงจรปิดที่มีปัญหาออกแล้วนำตัวที่เป็นปกติมาใส่แทน ว่าภาพติดหรือไม่