วิธีการชำระเงิน

2. ข้อมูลวิธีการชำระเงิน Four Star ProSecure Company Limited (Head Office)

เพื่อความสะดวกสบายแก่ลูกค้าในการชำระเงินค่าสินค้า เมื่อซื้อสินค้ากับ www.fsps.co.th เรามีช่องทางการชำระเงินให้ลูกค้าเลือก 1 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1.ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท โฟร์สตาร์ โปรซีเคียวจำกัด เลขที่ บัญชี 086-3-02136-8

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัท โฟร์สตาร์ โปรซีเคียวจำกัด เลขที่ บัญชี 025-8-34038-8