วิธีการจัดส่งสินค้า

3. ข้อมูลวิธีการจัดส่งสินค้า

ทางบริษัท โฟร์สตาร์ จะคิดค่าบริการขนส่งสินค้าจากยอดสั่งซื้อสินค้า ในแต่ละออเดอร์การสั่งสินค้าของลูกค้า โดยมีรูปแบบการคิดค่าใช้จ่ายดังนี้

กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์มากกว่า 1,500 บาทขึ้นไป

ค่าบริการขนส่ง

จัดส่งฟรี

ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์ตั้งแต่    499-1,499 บาท

ค่าบริการขนส่ง

ราคาตามน้ำหนักสินค้า

โดยราคาค่าขนส่ง จะถูกแสดงรายการในแบบฟอร์มสรุปรายการสั่งสินค้าเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ ก่อนขั้นตอนการชำระเงินถัดไป

รับสินค้าที่ บริษัท โฟร์สตาร์

ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์ ทุกรายการ ไม่จำกัดยอดสั่งซื้อ

ฟรี ไม่เสียค่าบริการขนส่ง

 กรุณาติดต่อสอบถามการส่งสินค้าที่ เบอร์โทร 02-119-3333 เพิ่มเติม (กรณีสินค้ามีอยู่ใน Stock)

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

– ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและเต็มทีในการให้บริการในระยะเวลา 1 – 3 วัน (ไม่รวมวันหยุดเสาร์และอาทิตย์) นับตั้งแต่วันที่ลูกค้า

ได้ทำการชำระค่าสินค้า หรือ มีคำสั่งซื้อสมบูรณ์
– หากลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าและมีการชำระเงินภายในเวลา 11.00 น. ของวันดังกล่าว สินค้าจะถูกจัดเตรียมและดำเนินการจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุด

แก่ลูกค้า ภายในระยะเวลา 48 -96  ชั่วโมง
– การจัดส่งสินค้าแต่ละรายการคำสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าอาจได้รับสินค้าแตกต่างเวลา และจำนวนกล่องสินค้าที่แยกตามรายการสินค้า ทั้งนี้เราจะดำเนิน

การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้รับอย่างรวดเร็วและครบถ้วนที่สุด
– การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บางครั้งอาจได้รับผลกระทบเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทั้ง จากภัยธรรมชาติ หรือ ผลกระทบทางการเมือง ซึ่งส่งผล

ให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเกิน 5 วันทำการ เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตามกำหนด
– เมื่อลูกค้าได้รับการแจ้งการจัดส่งสินค้าจาก บริษัท โฟร์สตาร์ สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ปลายทางจัดส่ง ตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในขั้นตอนการทำราย

การสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง

– ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อสินค้าได้ที่  02-119-3333
– ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่  02-119-3333

ใช้ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าจากที่ไหน

เพื่อให้ลูกค้ามีความประทับใจในการได้รับบริการ และเพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้า เราใช้บริการจากผู้จัดส่งสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากล ในการดำเนิน

การจัดส่งสินค้า

ผู้จัดส่งสินค้า

บริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด (Thailand post)

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ( Kerry Express )