วิธีการคืนสินค้า

4. ข้อมูลวิธีการคืนและเปลี่ยนสินค้า

1. สินค้าส่งผิดสี ผิดรุ่น ผิดขนาด

1) ลูกค้าตรวจสอบนโยบายการ เปลี่ยนสินค้า และ การรับประกันตามเงื่อนไขของประเภทสินค้า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า

2) ลูกค้าโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ ขอเปลี่ยน ที่เจ้าหน้าที่แผนกบริการ เบอร์โทร 02-119-3333 ได้วัน จันทร์ ถึงวัน เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น.

3)เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำสั่งซื้อ พร้อมข้อมูลการจัดส่งสินค้า เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4) ลูกค้าทำการจัดเตรียมสินค้าส่งคืน โดยสินค้ามีสภาพสมบูรณ์ กล่องโฟมกันกระแทก ซองใส่สินค้า คู่มือ ฯลฯ อุปกรณ์ครบถ้วน เหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ พร้อมเอกสารประกอบ เพื่อส่งมอบกลับมาให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท

ตามที่อยู่ของบริษัท โดยแนบเอกสารดังนี้

1. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน
3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

5) บริษัทฯ จะโอนเงินค่าสินค้าคืนให้กับลูกค้า ตามรูปแบบการชำระค่าสินค้า ภายใน 15 – 30 วัน

2. สินค้าเสีย หลังจากได้รับสินค้า ภายใน 7 วัน

1)ลูกค้าตรวจสอบนโยบายการ การรับประกันตามเงื่อนไขของประเภทสินค้า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
2) ลูกค้าโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ ขอเปลี่ยน ที่เจ้าหน้าที่แผนกบริการ เบอร์โทร 02-119-3333 ได้วัน จันทร์ ถึงวัน เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น.

3) เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำสั่งซื้อ พร้อมข้อมูลการจัดส่งสินค้า เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4) ลูกค้าสามารถนำสินค้าฝากเปลี่ยนที่บริษัท โฟร์สตาร์ หรือทำการจัดส่งสินค้าเปลี่ยน บริษัท โฟร์สตาร์ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ( EMS ) โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อุปกรณ์และกล่องใส่สินค้าครบ กล่องโฟมกันกระแทก ซองใส่สินค้า คู่มือ ฯลฯ  อุปกรณ์ครบถ้วน เหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ  พร้อมเอกสารประกอบ  เพื่อส่งมอบกลับมาให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท

ตามที่อยู่ของบริษัท โดยแนบเอกสารดังนี้

1. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
2.  ข้อมูลที่อยู่ลูกค้า พร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อทำการติดต่อ

ระบุที่อยู่ในการจัดส่ง ดังนี้

แผนกบริการลูกค้า (คืนสินค้า)
บริษัท โฟร์สตาร์ โปรซีเคียว จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 16 พระรามที่ 2 ซอย 18 แขวง บางมด เขต จอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

5) เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้รับสินค้า พร้อมทำการตรวจสอบสินค้าตามเงื่อนไข
6) ในกรณีที่สินค้า ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับเปลี่ยนสินค้า /ตรวจเทสแล้วสินค้าไม่เจออาการเสียตามที่ได้ระบุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าว กลับคืนแก่ลูกค้า ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ( EMS ) ตามที่อยู่การจัดส่งสินค้า โดยรูปแบบการเก็บชำระค่าขนส่งปลายทาง
7) ในกรณีที่สินค้าอยู่ในเงื่อนไขรับประกัน บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ ภายใน 15 – 30 วัน

3. กล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า บุบ ฉีก ขาด ไม่สมบูรณ์ กล่องมีการถูกเปิดก่อนรับสินค้า

1) ลูกค้าแจ้งปฏิเสธการรับสินค้าจากบริษัทขนส่งเอกชน พร้อมถ่ายภาพ เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน
2) ลูกค้าโทรแจ้งแผนกบริการ บริษัท โฟร์สตาร์ ที่เบอร์ 02-119-3333 ในวันดังกล่าวทันทีเพื่อแจ้งข้อมูลปฏิเสธการรับสินค้า
3) ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้า ภายใน 15 – 30วัน โดยลูกค้าจัดส่งเอกสารประกอบ

1. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้า

2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ผ่านทางไปรษณีย์ หรือ ทางอีเมลเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า info@fsps.co.th

ระบุที่อยู่ในการจัดส่ง ดังนี้
แผนกบริการลูกค้า (คืนสินค้า)
บริษัท โฟร์สตาร์ โปรซีเคียว จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 16 พระรามที่ 2 ซอย 18 แขวง บางมด เขต จอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

 

ขั้นตอนการจัดส่งซ่อมสินค้า

1. สินค้าเสีย หลังจากได้รับสินค้า ภายหลัง 7 วัน หรือระยะเวลารับประกันสินค้า

1)ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลศูนย์บริการซ่อมสินค้า แยกตามประเภทสินค้า ได้ที่  02-119-3333

2) ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการซ่อมสินค้าได้ ดังนี้

1. ศูนย์บริการบริษัท โฟร์สตาร์
 

ช่องทางที่ 1   ศูนย์บริการโฟร์สตาร์

1. ลูกค้าโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ ขอส่งซ่อมสินค้า ที่ เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า  เบอร์โทร 02-119-3333
2. ลูกค้าทำการจัดส่งสินค้าซ่อม มาที่ บริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ( EMS ) โดยมีอุปกรณ์ครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบ

1.ใบเสร็จรับเงิน (สำเนาเอกสาร หรือ ฉบับจริง )
 

ระบุที่อยู่ในการจัดส่ง ดังนี้

แผนกบริการลูกค้า (คืนสินค้า)
บริษัท โฟร์สตาร์ โปรซีเคียว จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 16 ซอยพระราม 2 ซอย 18 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150