วิธีการเช็คสถานะการจัดส่ง

กดที่ลิงค์: https://th.kerryexpress.com/th/track/ 

 1. ใส่รหัสพัสดุหรือหมายเลขอ้างอิงที่ลูกค้าได้รับในช่องว่างเช่น TH081298420 เพื่อเช็คสถานการณ์ส่งพัสดุตัวอย่าง         
 2. เมื่อลูกค้าใส่รหัสพัสดุหรือหมายเลขอ้างอิงแล้วกด "ติดตาม" จากนั้นรอผลการเช็คสบถานะการจัดส่งสินค้า                 
3. เมื่อลูกค้ากด "ติดตาม" หน้าจอจะแสดงผลสถานะการจัดส่งสินค้าเช่น วัน/เดือน/ปี ที่ส่ง, ช่วงเวลา, สถานที่ที่พัสดุนำส่ง