ชนิดถังดับเพลิง

#ถังดับเพลิง

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงต่อมาคือวัสดุที่ใช้ในการดับเพลิง ไม่ว่าจะน้ำ ผ้า หรือถังดับเพลิง แต่จากเนื้อหาตอนที่แล้ว เราได้รู้จักประเภทของเพลิงไหม้แล้ว ดังนั้น ไม่ใช่เพลิงไหม้ทุกประเภทที่จะใช้ น้ำ ผ้า หรือ ถังดับเพลิงทั่วๆ ไปได้ วันนี้เรามาทำความรู้จักถังดับเพลิงแต่ละประเภท เพื่อใช้งานถังดับเพลิงแต่ละชนิดตามความสามารถในการดับเพลิงแต่ละประเภท            
ชนิดของถังดับเพลิง
1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Extinguishers)
ถังดับเพลิงประเภทนี้บรรจุผงเคมีแห้งและก๊าซไนโตรเจนที่สามารถระงับปฏิกิริยาเคมีการเกิดเพลิงไหม้ได้ดี สามารถดับเพลิงไหม้ประเภท A, B และ C เหมาะกับการใช้ในอาคารพักอาศัย บ้าน โรงงานอุตสาหกรรม ข้อเสียคือ เมื่อฉีดจะทิ้งคราบเปื้อนเหมือนผงแป้งสีขาว อายุการใช้งานประมาณ 5-10 ปี


2. ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย HCFC-123 (Halotron Extinguishers)
สารดับเพลิงชนิดสารเคมีเหลวมีความเย็นจัด เมื่อฉีดออกมาจะเป็นไอระเหย ทำหน้าที่กำจัดความร้อนและขัดขวางการเผาไหม้ออกซิเจน และไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าโดยไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังดับ ถังดับเพลิงชนิดนี้สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทั้งประเภท A, B, C และ K เหมาะกับการใช้งานในห้องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เรือ เครื่องบิน

3. ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟม (Foam Extinguishers)
ภายในถังดับเพลิงจะบรรจุโฟมที่เมื่อฉีดออกมาแล้วจะเป็นฟองโฟมกระจายปกคลุมเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ทำให้ไฟขาดออกซิเจนและลดความร้อน รวมถึงการปกปิดพื้นผิวของของเหลวอย่างน้ำมันได้ดี ใช้ดับเพลิงประเภท A และ B ได้ดี แต่ไม่สามารถใช้ดับเพลิงประเภท C ได้ เนื่องจากโฟมมีส่วนผสมของน้ำเป็นสื่อนำไฟฟ้า เหมาะสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงและสารระเหยติดไฟ ที่พักอาศัย ปั๊มน้ำมัน

4. ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide (CO2) Extinguishers)
ถังดับเพลิงประเภทนี้จะบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เมื่อฉีดออกมาแล้วจะมีลักษณะเป็นไอเย็นจัดของน้ำแข็งแห้ง (Dry Ice) ปกคลุมบริเวณที่เกิดเพลิงลุกไหม้ ช่วยให้ลดความร้อนและดับไฟได้เร็ว รวมถึงไม่ทิ้งคราบสกปรก สามารถใช้ดับเพลิงได้ทั้งประเภท B และ C เหมาะสำหรับโรงงานที่มีการผลิตขนาดใหญ่

5. ถังดับเพลิงชนิดน้ำ (Water Extinguishers)
ถังดับเพลิงชนิดน้ำเหมาะสำหรับการดับเพลิงไหม้ประเภท A เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนของเชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุของแข็งอย่าง ไม้ กระดาษ พลาสติก ผ้า โดยบรรจุน้ำธรรมดาและก๊าซเอาไว้ เหมาะสำหรับการใช้ดับเพลิงในอาคารที่พักอาศัย

6.ถังดับเพลิงชนิด BF2000
ถังดับเพลิงชนิดนี้บรรจุน้ำยาที่เป็นสารระเหยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ดับไฟประเภท A, B, C และ D โดยน้ำยาที่ฉีดออกมาจะไม่ทำลายสิ่งของหรือเครื่องใช้ใดๆ เหมาะสำหรับการใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์