Motorized Zoom CCTV Camera คืออะไร?

Motorized Zoom CCTV Camera คืออะไร?

 Motorized Zoom CCTV Camera คือ กล้องวงจรปิด ที่สามารถปรับค่าความยาวโฟกัสได้ตามสเปคของกล้อง ปรับขยายภาพเข้าออกได้ โดยปรับผ่านเมนูของเครื่องบันทึกหรือแอพพลิเคชั่น

    กล้อง Motorized Zoom เหมาะสำหรับหน้างานที่ต้องการปรับระยะโฟกัสของกล้องอยู่บ่อยครั้ง เช่น
ตรงทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ที่บางครั้งต้องการดูมุมใกล้เพื่ออ่านป้ายทะเบียนรถ หรือต้องการดูมุมมองไกล เพื่อดูภาพรวมทั้งหมด

 

 ความยาวโฟกัส (Variable Focal Length)

    ปรับขนาดภาพด้วยมือ (Manual Zoom) เลนส์ชนิดนี้ยังแบ่งได้อีกหลายชนิด เช่น ปรับขนาดภาพและแสงด้วยมือ ปรับขนาดภาพและแสงด้วยมืออัตโนมัติ การใช้งานปรับขนาดภาพด้วยมือ แต่การเปิด-ปิดม่านแสงอัตโนมัติ เลนส์ชนิดนี้ ส่วนมากจะมีค่าในการปรับขนาดภาพไม่มากนัก โดยทั่วไปประมาณ 2 ถึง 3 เท่า เท่านั้น

     ปรับขนาดภาพด้วยมอเตอร์ (Motorized Zoom) เลนส์ชนิดนี้จะมีมอเตอร์อยู่ภายในตัวเลนส์ ทำหน้าที่ขับให้วงแหวนขนาดภาพเปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนค่า ความยาวโฟกัส) ไปตามที่ต้องการ ด้วยตัวควบคุม

 

ความยาวโฟกัส (Variable Focal Length)

   ปรับขนาดภาพด้วยมือ (Manual Zoom) เลนส์ชนิดนี้ยังแบ่งได้อีกหลายชนิด เช่น ปรับขนาดภาพและแสงด้วยมือ ปรับขนาดภาพและแสงด้วยมืออัตโนมัติ การใช้งานปรับขนาดภาพด้วยมือ แต่การเปิด-ปิดม่านแสงอัตโนมัติ เลนส์ชนิดนี้ ส่วนมากจะมีค่าในการปรับขนาดภาพไม่มากนัก โดยทั่วไปประมาณ 2 ถึง 3 เท่า เท่านั้น

ปรับขนาดภาพด้วยมอเตอร์ (Motorized Zoom) เลนส์ชนิดนี้จะมีมอเตอร์อยู่ภายในตัวเลนส์ ทำหน้าที่ขับให้วงแหวนขนาดภาพเปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนค่า ความยาวโฟกัส) ไปตามที่ต้องการ ด้วยตัวควบคุม