ประเภท “เครื่องบันทึก”

 

       รู้จักประเภท “เครื่องบันทึก” กล้องวงจรปิดกันหรือยัง

  เครื่องบันทึก ถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิด ถ้าไม่มีเครื่องบันทึก กล้องวงจรปิดจะไม่สามารถทำงานได้ เรามาทำความรู้จัก และจำแนกประเภทของเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดกันค่ะ
 

     เครื่องบันทึก DVR (Digital Video Recorder) เป็นเครื่องบันทึกระบบอนาล็อก ใช้คู่กับกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก (Analog Camera) ทำงานโดยบันทึกวีดิโอลงใน ฮาร์ดดิส ซึ่งฮาร์ดดิสที่ใช้กับเครื่องบันทึก สามารถบรรจุเข้าไปในตัวเครื่องได้สูงสุดถึง 2SATA 16TB ซึ่งทำให้บันทึกภาพได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิม ราคาไม่แพงมาก
.................................................

     AHD (Analogue High Definition) คือ กล้องวงจรปิดรูปแบบใหม่ที่พัฒนามาจากกล้อง Analog ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นในระดับ HD 720p (1280 x 720) และHD 1080p (1920×1080) มีความสามารถ ส่งผ่านสายสัญญาณไกลถึง 500 เมตรโดยใช้สาย Coaxial RG-6
.................................................

    TVI (HD-Transport Video Interface) เป็นเทคโนโลยีการส่งภาพที่ให้ความคมชัดในระดับ HD ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิล Analog ทั่วไป หรือสาย RG6 แบบที่เราใช้เดินสายกล้องวงจรปิด
.................................................

    CVI (HD-Composite Video Interface) คือระบบกล้องวงจรปิดแบบ Analog ใช้เทคโนโลยีในการรับส่งภาพที่ระดับ HD 720p และ 1080p โดยใช้สายสัญญาณ Coaxial หรือ RG6 แบบ Analog กล้องวงจรปิดระบบ AHD สามารถใช้กับเครื่องบันทึกระบบ AHD ได้เท่านั้น
.................................................

    NVR (Network Video Recorder) เครื่องบันทึกสัญญาณภาพและเสียงที่ใช้กับกล้องวงจรปิดระบบ IP ถ้าเทียบกับเครื่องบันทึกแบบ DVR และราคาก็สูงกว่า เนื่องจากสายนำสัญญาณที่ใช้กับเครื่องบันทึกนี้จะใช้สาย UTP (สายแลน) ในการรับส่งข้อมูลระหว่างตัวกล้องกับเครื่องบันทึก และใช้ Software