กล้องวงจรปิด Day & Night และ Star Light ต่างกันอย่างไร

      กล้องวงจรปิด Day & Night และ Star Light ต่างกันอย่างไร

      กล้องวงจรปิด แบบ Day & Night
กล้องวงจรปิดที่สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน แต่ต้องการแสงเล็กน้อยเพื่อให้กล้องวงจรปิด สามารถจับภาพได้ และเมื่อกล้องวงจรปิดได้รับแสงน้อยมากๆ (สภาวะที่ยังมีแสงอยู่เล็กน้อย) ก็จะเปลี่ยนภาพเป็นโหมด ขาว-ดำ

     ข้อดีคือ ในเวลากลางคืน ไม่จำกัดเรื่องของระยะทางที่ตัวกล้องจะจับภาพได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้

     ข้อเสียคือ ใช้ในที่มืดสนิทไม่ได้ กล้องวงจรปิด

       กล้องวงจรปิด แบบ Star Light
Star light CCTV ทำงานคล้ายๆ กับกล้อง Day & Night แต่พิเศษกว่าตรงที่สามารถให้ภาพสีในเวลากลางคืน แม้จะมีแสงเพียงเล็กน้อยก็ตาม

    ข้อดีคือ ให้ภาพสีในเวลากลางคืน แสงจากดวงจันทร์ก็เพียงพอต่อการทำงาน ไม่จำกัดเรื่องของระยะทางที่ตัวกล้ องจะจับภาพได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้

     ข้อเสียคือ ใช้ในที่มืดสนิทไม่ได้
การเลือกใช้งาน : ควรคำนึงตามความเหมาะสมของสถานที่/บริเวณ/สิ่งที่ต้องการจับภาพ ถ้าบริเวณที่จะติดตั้งมืดสนิทไม่มีแสงใดๆ เลย และระยะไม่ไกลมาก แนะนำให้ใช้กล้องอินฟราเรด