กล้องวงจรปิดไม่ได้กินไฟอย่างที่คิด

 กล้องวงจรปิดไม่ได้กินไฟอย่างที่คิด !! 

หลายคนอาจคิดว่าการที่เราติดกล้องวงปิดจะทำให้ต้องกินไฟมาก และทำให้ค่าไฟในบ้านเราเพิ่มมากขึ้น
วันนี้แอดมินมีวิธีการคำนวณค่าไฟฟ้าจากตัวกล้องวงจรปิด เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน

    ก่อนอื่น เรามาดูกันว่าตัวเครื่องบันทึกและตัวกล้องวงจรปิดใช้ไฟเท่าไหร่บ้าง

1. กล้อง 1ตัว ใช้ไฟ 500mA หรือ 0.5 A x 12V = 6W*(ตัวเลขประมาณการ)
2. เครื่องบันทึกภาพ (HDD) 1 เครื่อง ใช้ไฟ 20W*(ตัวเลขประมาณการ)

ตัวอย่าง การคำนวณ ชุดกล้องวงจรปิด 4 ตัว

    กล้อง 1 ตัวใช้ไฟ 6W ถ้าเป็นกล้อง 4 ตัว จะได้ 6W x 4 = 24W
     เครื่องบันทึกภาพ (DVR) 1 เครื่อง ใช้ไฟ 20W

จากนั้นนำ ค่าที่ได้จากกล้องวงจรปิด 4 ตัว และเครื่องบันทึกภาพ (DVR) รวมกัน
จะได้ 24+20 = 44W คือกำลังไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด

    ใน 1 วัน กล้องวงจรปิดของเราใช้ไฟเท่าไหร่
ค่าไฟต่อวัน = { (กำลังไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด x 24 ชั่วโมง) / 1000 } x 3.5

โดยนำ 44W ที่ได้มาจากตัวกล้องวงจรปิด และเครื่องบันทึกมาคูณ 24 ชั่วโมง
จะได้เป็น 44 x 24 = 1,056 W จากนั้นนำ มาหารด้วย 1,000 แล้วนำมาคูณด้วยค่าไฟ
เช่น ค่าไฟหน่วยละ 3.5 บาท ก็จะเป็น (1,056 ÷ 1,000) x 3.5 = 3.696 บาท/วัน

    จากนั้นนำมาคำนวณกำลังไฟฟ้าที่กล้องวงจรปิดใช้ไปต่อเดือน
เวลา 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 30 วัน : 24x30 = 720 ชั่วโมง
พลังงานไฟฟ้า : ( 44 x 720 ) ÷ 1,000 = 31.68 หน่วย
สมมุติว่าค่าไฟฟ้า อยู่ที่หน่วยละ 3.5 บาท ต่อหน่วย

    ให้นำ 31.68 x 3.5 = 110.88 บาท
และให้นำไปบวกภาษีเพิ่มอีก 7%
จะได้เป็น 118.6416 บาท คือ ค่าไฟที่ต้องจ่ายใน 1 เดือน

    สรุปสูตรในการคำนวณ
พลังงานไฟฟ้า = (จำนวนกล้อง + เครื่องบนทึก) x (24 ชั่วโมง x จำนวนวัน) / 1000
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = พลังงานไฟฟ้า x หน่วยค่าไฟ +VAT 7%
การใช้ไฟฟ้า 1 หน่วยหรือ 1 ยูนิต คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์ที่ใช้งานใน 1 ชั่วโมง