วิธีการคำนวณว่า Hard disk ที่ใช้อยู่

วิธีการคำนวณว่า Hard disk ที่ใช้อยู่
สามารถบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดได้นานแค่ไหน

    เคยสงสัยไหมว่า เวลาเราติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) จะสามารถบันทึกภาพได้นานกี่วันกันนะ เพราะเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยใดในการเลือกความจุของ Hard Disk เพื่อให้สามารถบันทึกวนไปได้นานที่สุด โดยไม่ต้องมาบันทึกทับซ้ำกับของเดิมบ่อยๆ

   การที่เราจะดูว่า ฮาร์ดดิส ใช้บันทึกภาพได้นานแค่ไหน ไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าจะต้องคำนวณจากสูตรนี้เท่านี้ เพราะปัจจุบันมีโปรแกรมคำนวณค่า Harddisk ของกล้องวงจรปิด ให้ใช้กัน ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่น โดยที่ไม่ต้องมานั่งคำนวณเองเลย

   องค์ประกอบหลักๆ ในการคำนวณค่าว่าจะบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดได้นานแค่ไหน พิจารณา ประเภทของกล้อง ความละเอียดของกล้องวงจรปิด ชนิดของไฟล์ที่บันทึกลงเครื่องบันทึกภาพ ค่าบิทเรทและความจุของ Hard disk ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการบ่งชี้ว่า จะใช้บันทึกภาพได้ระยะเวลานานแค่ไหน

   โดยทั่วไปแล้ว ถ้าจะแบ่งคร่าวๆ ตามจำนวนการใช้งาน 1 กล้อง ต่อ 1 เครื่องบันทึกภาพ(DVR) จะสามารถแบ่งตามความจุ ความละเอียดที่บันทึก และจำนวนวันใช้งานได้ดังนี้

   ✎ความละเอียด 720p 1280×720 (2048 kbps) frame rate 25 จะสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้นานถึง 48 วันโดยเฉลี่ย
   ✎ความละเอียด FullHD 1920x1080 (4096 kbps) frame rate 25 จะสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้นานถึง 24 วันโดยเฉลี่ย
เลือกสัก 6 TB ดูจะสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องเลย
   ✎ความละเอียด 720p 1280×720 (2048 kbps) frame rate 25 จะสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้นานถึง 291 วันโดยเฉลี่ย
   ✎ความละเอียด FullHD 1920x1080 (4096 kbps) frame rate 25 จะสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้นานถึง 145 วันโดยเฉลี่ย

  ★ กล้องความละเอียด 1 ล้านพิกเซล ใช้พื้นที่ 25 GB ต่อ1 กล้อง/ 1 วัน
   ★กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล ใช้พื้นที่ 30 GB ต่อ1 กล้อง/ 1 วัน

   เมื่อนำมาคำนวณกับความจุ Hard disk จะได้สูตรนี้:
จำนวนพื้นที่จัดเก็บจากความละเอียดของกล้อง (พิกเซล) x จำนวนกล้อง ได้ค่าความจุจำนวนกล้องแล้ว นำมาคิดกับจำนวนความจุ Hard disk
โดยจำนวน Hard disk 1 TB = 1000 GB นำ 1000 – 10% = 900 GB
900 ÷ ค่าความจุจำนวนกล้อง = จำนวนวันโดยเฉลี่ย

เช่น กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล (35 GB) 2 ตัว เท่ากับความจุ 35x2 = 70 GB/วัน จากนั้นนำค่า Hard disk 1 TB = 1000 GB >> 100 – 10% = 900 // 900 ÷ 70 = 12.8 ( 12 วัน)
♥♥♥ผลลัพธ์คือ ใช้กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล 2 ตัว บันทึกภาพบนความจุ Hard disk 1 TB จะสามารถบันทึกภาพได้นาน 12 วันโดยเฉลี่ย