5 คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด Part II

  5 คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด Part II

Part 2 นี้ แอดมินขอเสนอคำว่า ...

  Frame rate
ความเร็วในการแสดงภาพในหนึ่งวินาที มีหน่วยเป็น FPS - Frames per second หรือ เฟรมเรตต่อวินาที ถ้าคุณสมบัติในการบันทึกเป็น 25 FPS ต่อ 1 กล้อง แสดงว่าภาพที่ได้จะเป็นภาพต่อเนื่อง เวลาที่เราดูย้อนหลัง

  H.264
เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสวิดีโอระดับสูง เป็นมาตรฐานที่ซ้อนกับ AVC โดย H.264 เป็นชื่อของ ITU-T และ AVC เป็นชื่อของทาง MPEG เท่านั้นเอง มีความสามารถในการเข้ารหัสวิดีโอที่สูงกว่า MPEG-4 part 2 มาก ซึ่งเป็นการเข้ารหัสที่ใช้กันโดยทั่วไป

  H.265 เป็นการบีบอัดวิดีโอรูปแบบใหม่ ที่พัฒนาต่อมาจาก H.264 บีบอัดข้อมูลได้เป็นสองเท่าของ H.264 สามารถรองรับคุณภาพของภาพหลากหลายที่ Bitrate เท่าๆ กัน และสามารถรองรับ 8K UHD ความละเอียด 8192 x 4320

  Horizontal Resolution
ความละเอียดของกล้องตามแนวนอนมีหน่วยวัด เป็น TV Line (เส้น) มีหลายแบบให้เลือก มีความละเอียดตั้งแต่ 320 , 380 , 420 , 480 , 520 , 540 , 580 , 620 TV Line หรือมากกว่าแล้วแต่เทคโนโลยีของแต่ละบริษัทหรือโรงงานผู้ผลิต

  Iris
ค่ารูรับแสงของกล้องวงจรปิด แบ่งออกได้เป็น 3 แบบคือ
1.Fixed-iris ลักษณะการทำงานจะเป็นการคงที่ของค่ารูรับแสง
2.Manual-iris ลักษณะ การทำงานสามารถปรับระยะของค่ารูรับแสงได้ 3.Auto-iris ลักษณะ การทำงานจะเป็นการปรับรูรับแสงเองอัตโนมัติ

  Lux
หมายถึง ค่าของแสงสว่างที่จะทำให้ตัวกล้องสามารถทำงานได้และสามารถมองเห็นภาพได้ มีค่าเรียกเป็น Lux ถ้ามีค่า Lux ยิ่งน้อยมากเท่าไหร่ยิ่งถือว่ากล้องตัวนั้นสามารถมองเห็นในที่มีแสงน้อยๆ ได้ดี