ป้องกันอัคคีภัย PSE-10R-2B ระยะเวลาสำรองไฟได้นานมากกว่า 3 ชั่วโมง

Description

- แผ่นป้ายทำจากอะคริลิกโปร่งแสง
- วัสดุตัวกล่องทำจากอลูมิเนียมหนา 1.2 มม.
- หลอดไฟ LED ให้แสงสีสดใสสว่างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
- ระยะเวลาสำรองไฟได้นานมากกว่า 3 ชั่วโมง
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล
- รูปทรงกะทัดรัดเหมาะสำหรับ Interior สมัยใหม่
- ใช้ LED ประสิทธิภาพสูง 10 เม็ด
- อายุการใช้งานหลอดสูงสุดถึง 50,000 ชั่วโมง
- SLIMLINE LED EXIT SIGN LX Series
- รูปแบบป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน
- รับประกันแผงวงจรและ LED 5 ปี, แบตเตอรี่ 2 ปี

Specification


ความสว่างและขนาดของป้ ายสอดคล้องกับมาตรฐาน วสท.2004 และ มอก.2430-2552 สภาวะการท างาน: Maintained (ติดสว่างตลอดเวลา)

แรงดันไฟฟ้ าขาเข้า:220 Vac ±15% / 50 Hz (สายไฟ AC 3 ขามีกราวน์)

แรงดันCut-off ของแบตเตอรี่:1.0 V / เซลล์

ระบบชาร์จ: Automatic solid-state system แบบแรงดันคงที่(Constant voltage) จ ากัดกระแส(Current limit) ระบบป้ องกันเครื่อง

  • AC FUSE ป้ องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟAC Lineา เข้าเครื่อง(อยู่บนแผ่นวงจร)
  • อุปกรณ์ป้ องกันไฟกระโชกMOV ซึ่งเครื่องจะหยุดท างานโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟกระโชก(อยู่บนแผ่นวงจร) ระบบป้ องกันแบตเตอรี่
  • มีระบบป้ องกันการอัดประจุไฟฟ้ าแบตเตอรี่เกิน(Highvoltage cut-off)
  • มีระบบป้ องกันการคายประจุไฟฟ้ าแบตเตอรี่จนหมด(Lowvoltage cut-off)

ไฟแสดงผล

  • “AC” แสดงสถานะของแรงดันไฟฟ้ าเข้าเครื่อง
  • “DC” แสดงสถานะใช้ไฟจากแบตเตอรี่และการทดสอบระบบ
  • “CHG” แสดงสถานะเครื่องก าลังทการอัดประจุไฟฟ้ าแบตเตอรี่
  • “FULL” แสดงสถานะแบตเตอรี่เต็ม

 


1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา ฿2,390

ข้อมูลเฉพาะของสินค้า

กลุ่ม

ป้องกันอัคคีภัย

แบรนด์

Prosecure

รุ่น

PSE-10R-2B

สินค้าของแท้ มีประกัน

100%

มีสินค้าในสต็อก

พร้อมส่งทันที