ควบคุมประตู ZBLRC01 Long Range Reader

Description

Long Range Reader

Specification1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา ฿15,730

ข้อมูลเฉพาะของสินค้า

กลุ่ม

ควบคุมประตู

แบรนด์

Gate barrier

รุ่น

ZBLRC01

สินค้าของแท้ มีประกัน

100%

มีสินค้าในสต็อก

พร้อมส่งทันที