ควบคุมประตู 70100XEP0N VertX OEM V100 Reader Interface

Description

VertX OEM V100 Reader Interface (with plastic enclosure back plate & cover)

Specification


a


1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามราคา

ข้อมูลเฉพาะของสินค้า

กลุ่ม

ควบคุมประตู

แบรนด์

HID

รุ่น

70100XEP0N

สินค้าของแท้ มีประกัน

100%

มีสินค้าในสต็อก

พร้อมส่งทันที