ควบคุมประตู 70200XEP0N VertX OEM V200 Input Monitor Interface

Description

VertX OEM V200 Input Monitor Interface (with plastic enclosure back plate & cover)

Specification


w


1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามราคา

ข้อมูลเฉพาะของสินค้า

กลุ่ม

ควบคุมประตู

แบรนด์

HID

รุ่น

70200XEP0N

สินค้าของแท้ มีประกัน

100%

มีสินค้าในสต็อก

พร้อมส่งทันที