โปรโมชั่นชุดควบคุมประตูสุดคุ้ม!!

                              Access Control System

       Access Control System หรือ ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ ถือได้ว่าเป็นระบบที่สำคัญระบบหนึ่งในการควบคุมการ เข้า-ออก ผ่านประตูอัตโนมัติ มีการทำงานผ่านเทคโนโลยีของ Hardware และ Software เพื่อควบคุมระบบให้แม่นยำ โดย Access Control มีอุปกรณ์ล็อค เรียกว่า Electric door lock หรือ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถใช้งานได้ทั้ง ปุ่มกด,เครื่องทาบบัตร และเครื่องแสกนลายนิ้วมือ

       ขณะเดียวกันมีการนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตรวจสอบ บุคคลด้วยลายนิ้วมือ (Fingerprint Identification Technology) เข้ามาใช้ควบคู่กัน นั้นหมายถึงว่า เมื่อเป็นสถานที่ส่วนบุคคล ก่อนที่จะสามารถผ่าน ประตูอัตโนมัติ ได้ ต้องได้รับการอนุญาตโดยผ่าน รหัส,ใบหน้า,ลายนิ้วมือ หรือบัตรทาบ แต่สถานที่นั้นต้องกดปุ่มสวิตซ์อนุญาตให้ผ่านเข้าไปได้ ทำให้การตรวจสอบบุคคลมีความแม่นยำ และเพื่อรักษาความปลอดภัยได้มากขึ้น

      ข้อดีของการติดตั้งระบบ Access Control

  1. มีระบบแจ้งเตือน เมื่อประตูมีการเปิดประตูค้าง
  2. ให้ความสะดวกรวดเร็วในการ เข้า-ออก ประตู
  3. มีโปรแกรมควบคุมการทำงานผ่านระบบ LAN
  4. มีระบบเก็บลายนิ้วมือที่ส่วนกลางสามารถทำการส่งข้อมูลไปตามเครื่องที่ติดตั้งอยู่ใน Network
  5. สามารถกำหนดสิทธิเข้าออกประตูได้ผ่าน Software โดยการระบุช่วงเวลา (Time Zone)