ติดตั้ง กล้องวงจรปิด,เครื่องบันทึก ,ไม้กั้นเข้า-ออก Access Point ,Access control

ขอขอบคุณ

#หอพักร่มไพรพฤกษ์องครักษ์

ที่ไว้วางใจเรา FourStar ProSecure
ที่ได้ทำการติดตั้ง กล้องวงจรปิด,เครื่องบันทึก ,ไม้กั้นเข้า-ออก Access Point ,Access control กับทางเรา

ภาพกิจกรรม